Krótko

Pnp 8,6

Połóż mię jak pieczęć na twoim

sercu,jak pieczęć na twoim

ramieniu,bo jak śmierć potężna

jest miłość, a zazdrość jej

nieprzejednana jak Szeol, żar

jej to żar ognia, płomień Pański..

Losowe zdjęcia

DSC_0666.jpg
Start
Wielkanoc 2016 Drukuj Email
niedziela, 27 marca 2016 18:23

"bo człowiek jest istotą,która zmartwychwstaje .zmartwychwstaje nie tylko na końcu życia,
ale zmartwychwstaje także w ciągu całego swojego życia.
zmartwychwstanie towarzyszy człowiekowi co dzień,co godzina.
człowiek zawsze zmartwychwstaje z prochów , z popiołów budzi się do nowego życia."
Ks Tischner.

Więcej…
 
Pielgrzymka do Ziemii Świętej Drukuj Email
niedziela, 07 lutego 2016 18:20

Śladami Jezusa i Mojżesza (zmiana i uzupełnienie)

(11 dni – samolotowo-autokarowa)Ziemia Święta

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedną w swoim rodzaju . To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

Więcej…
 
Historia parafii Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2012 12:58

PARAFIA p.w. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ W Szczecinie została erygowana dekretem Ks.Abp. Zygmunta Kamińskiego 1 stycznia 2001r.

Proboszczem parafii został ks. Adam Bocheński, któremu powierzono budowę Domu Bożego oraz domu parafialnego. Dekret erygowania nowej parafii został wręczon ks. Proboszczowi 21.12.2000r. na spotkaniu kapłanów z dekanatu Szczecin-Żelechowa.

Wtedy też ks. Arcybiskup podarował na rzecz powstającej parafii Ewangeliarz, puszkę do komunikowania oraz jubileuszowy kielich z pateną.

Ks. Kazimierz Jacaszek [redaktor naczelny wyd. Pallotinum] ofiarował nowo powstałej parafii Księgi Liturgiczne.

Tworzenie parafii ks. Proboszcz rozpoczął od przywiezienia tabernakulum z Kościoła Farnego ofiarowanego przez Ks. Prałata A. Ziejewskiego.

Granica parafii zaczyna się od ulicy Bogumińskiej i biegnąc w kierunku Polic, obejmuje terytorium po obu stronach ulic Pokoju i Szosy Polskiej. Do parafii należy również Przęsocin , stanowiący jej filię.

Nowopowstała parafia liczy 2803 wiernych, w tym 2336 mieszka na terytorium Szczecina, a 467 w Przęsocinie.

28.01.2001.r. odbył się pierwszy Chrzest.
Tym szczęśliwcem był Bartosz Styrczula z ulicy Średniej w Szczecinie.

Więcej…
 

Joomla 1.5 templates created by Lonex.