Krótko

Rzym 8:15

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

Start
ŻYCZENIA WIELKANOCNE Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2015 15:33

Alleluja! Radujmy się! Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!

MOCNI W WIERZE ODWAŻNI W NADZIEI SZCZODRZY W MIŁOŚCI WZNOŚMY W NASZE ŻYCIE POKÓJ I RADOŚĆ PŁYNĄCĄ Z PRZEKONANIA, ŻE JEZUS CHRYSTUS " SŁOŃCE, KTÓRE NIE ZNA ZACHODU" JEST NASZYM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM

WDZIĘCZNY ZA ŚWIĄTECZNY CZAS, WSPÓLNOTĘ MODLITWY ŻYCZĘ WIELKANOCNEGO ODRODZENIA I RADOSNEGO ALLELUJA.

Ks. Adam Proboszcz

 
Historia parafii Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2012 12:58

PARAFIA p.w. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ W Szczecinie została erygowana dekretem Ks.Abp. Zygmunta Kamińskiego 1 stycznia 2001r.

Proboszczem parafii został ks. Adam Bocheński, któremu powierzono budowę Domu Bożego oraz domu parafialnego. Dekret erygowania nowej parafii został wręczon ks. Proboszczowi 21.12.2000r. na spotkaniu kapłanów z dekanatu Szczecin-Żelechowa.

Wtedy też ks. Arcybiskup podarował na rzecz powstającej parafii Ewangeliarz, puszkę do komunikowania oraz jubileuszowy kielich z pateną.

Ks. Kazimierz Jacaszek [redaktor naczelny wyd. Pallotinum] ofiarował nowo powstałej parafii Księgi Liturgiczne.

Tworzenie parafii ks. Proboszcz rozpoczął od przywiezienia tabernakulum z Kościoła Farnego ofiarowanego przez Ks. Prałata A. Ziejewskiego.

Granica parafii zaczyna się od ulicy Bogumińskiej i biegnąc w kierunku Polic, obejmuje terytorium po obu stronach ulic Pokoju i Szosy Polskiej. Do parafii należy również Przęsocin , stanowiący jej filię.

Nowopowstała parafia liczy 2803 wiernych, w tym 2336 mieszka na terytorium Szczecina, a 467 w Przęsocinie.

28.01.2001.r. odbył się pierwszy Chrzest.
Tym szczęśliwcem był Bartosz Styrczula z ulicy Średniej w Szczecinie.

Więcej…
 

Joomla 1.5 templates created by Lonex.

Losowe zdjęcia

DSC_0767.jpg