Transmisja na żywo

Nowy rok 2017

  1. Boże w Nowym Roku Błogosław Ojczyźnie , Gościom, Całej Wspólnocie Parafialnej, Dzieciom i Młodzież wzrastania w łasce u Boga i u ludzi, mocy uzdrowienia i siły w codziennym dźwiganiu krzyża.
  2. W środę spotkanie młodzieży I GM
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek sobota miesiąca.
  4. W piątek Objawienie Pańskie – Trzech Króli - porządek mszy św. niedzielny
  5. W sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną
  6. W przyszłą niedzielę Niedziela Chrztu Pańskiego.
  7. Bóg zapłać za składane ofiary i przygotowanie Kościoła.
  8. Obchodzącym imieniny i rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9