Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego                   

                  Jezusa Chrystusa życzymy, by Jego blask zwyciężający śmierć                      

                rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów,

                umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i

                prowadził ku wiecznej radości. Radosnego Alleluja.

 

 

  1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny msze święte jak w każdą niedzielę
  2. W czwartek spotkanie dzieci przygotowujących się do I-szej komunii świętej.
  3. W przyszłą niedzielę – Niedziela Miłosierdzia Bożego - Caritas zbiera ofiary miłosierdzia do puszek po każdej mszy świętej.
  4. Obchodzącym imienin rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.
  5. Serdeczne podziękowania za składane ofiary na świątynię.
  6. Niech Jezus Zmartwychwstały wynagrodzi wszystkim którzy włączyli się i uczestniczyli w przygotowanie Wielkiego Tygodnia

                                                             Ks. Adam