Transmisja na żywo

Święto Parafii

W dniu 5 października przypada święto parafii, święto patronki naszej - siostry Faustyny Kowalskiej. Świętą została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II w dniu 18 kwietnia, w dniu, w którym cały Kościół obchodził święto Miłosierdzia.

Relikwie św. Jana Pawła II
Relikwie św. Jana Pawła II

W tym roku w dniu naszej patronki w odpust parafialny dzięki staraniom proboszcza ks. Adama Bocheńskiego zostały uroczyście wniesione i zainstalowane relikwie św. Jana Pawła II. Uroczysta msza była koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Mariana Kruszyłowicza. Podczas mszy poświęcone zostało miejsce, w którym przechowywane będą relikwie, a same relikwie zostały zainstalowane przez proboszcza ks. Adama Bocheńskiego. W ten sposób ta, która była wielką orędowniczką Miłosierdzia i ten, który ją wyniósł na ołtarze pod postaciami relikwii połączyli się w kościele po obu stronach ołtarza.


Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9