Transmisja na żywo

Odpust w parafii.

W niedzielę, 2 października 2016 roku odbył się odpust w naszej parafii. Msza święta sprawowana była przez biskupa Mariana Kruszyłowicza. Jego eminencja uczestniczył w uroczystościach od samego początku wspólnie odmawiając z wiernymi koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorując Najświętszy Sakrament.

W trakcie mszy odpustowej Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bieżmowania kandydatom naszej parafii. Wszyscy zgromadzeni w Kościele modlili się do Ducha Świętego, aby nawiedził kandydatów a ci aby Go przyjęli i zostali z Nim na dalsze życie.

Po mszy tradycyjnie na placu przed kościołem przygotowane było "co nieco" słodkości, oraz można było nabyć naturalne przetwory żywnościowe.

Poniżej relacja fotograficzna z uroczystości.

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9